Naar meer afvalscheiding en minder restafval

Supporter van Schoon
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020. Deze doelstelling willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten(NVRD) samen bereiken. Door te voorkomen dat afval ontstaat en door een betere scheiding van het huishoudelijk afval, kunnen meer gerecyclede (grond)stoffen wordenbenut in nieuwe producten.


IenM, VNG en NVRD hebben daartoe het Publiek Kader voor het afvalbeheer en het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval opgesteld. Staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM heeft deze overeenkomsten vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Acties tegen verspilling grondstoffen
Het programma bevat diverse acties om verspilling van potentiële grondstoffen te voorkomen doorde hoeveelheid restafval te verkleinen. ,,Afval bestaat niet, afval is een grondstof die we nietonnodig moeten weggooien. Recycling biedt bovendien kansen op economische ontwikkeling’’, aldus Mansveld. Oude plastic verpakkingen worden bijvoorbeeld jerrycans of manden.

Nederland loopt in Europa voorop op het gebied van afvalrecycling maar bij huishoudelijk afval isnog winst te boeken. Olaf Prinsen, voorzitter VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit: ,,Nederland recyclet nu 50 procent van het huishoudelijk afval. Dat kan beter, want er zijn nu al gemeenten die veel hoger scoren. Het streven is om 75 procent van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020.’’

Het ministerie en de gemeenten maken afspraken over de inzamelingsdoelen van de gemeenten.Minder restafval betekent lagere kosten voor inwoners en het milieu is beter af. ,,Per materiaalketen gaan we business cases ontwikkelen om de ketens te sluiten. Dat doen we door als gemeenten en gemeentelijke reinigingsdiensten massa te maken en samen te werken met ketenpartners”, aldus NVRD-voorzitter Han Noten.

Proefprojecten
De staatssecretaris stelt volgend jaar 1 miljoen euro beschikbaar om gemeenten - verantwoordelijk voor de inzameling – te helpen het huishoudelijk afval meer en beter te scheiden. IenM helpt metde uitvoering via Rijkswaterstaat. Er starten bijvoorbeeld proefprojecten die leiden totvermindering van afval; die worden met geld én met kennis ondersteund. Gemeenten kunnenverder experts raadplegen die behulpzaam zijn bij het opstellen en uitvoeren van inzamelplannen.Ook kunnen zij van elkaars ervaringen leren via speciale workshops en trainingen. Er komen richtlijnen voor de hoeveelheid restafval, toegespitst op verschillende groepen vergelijkbare gemeenten.

Samen met de gemeenten houdt IenM de komende jaren in de gaten of de hoeveelheid restafval per inwoner inderdaad afneemt. Indien nodig kunnen de activiteiten om het doel van 100 kilo te halen, worden aangescherpt.

Van Afval Naar Grondstof (VANG)
Betere scheiding van huishoudelijk afval is een onderdeel van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Hiermee werkt de staatssecretaris aan de overgang naar een economie waarinzo weinig mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk wordt hergebruikt of gerecycled; de zogeheten circulaire economie.